İdeal Bilgisayar; Gaziantep İdeal Bilgisayar; Gaziantep Casper Yetkili Bayi; Gaziantep Casper Yetkili Servis Noktası; Gaziantep Eta Yetkili Bayi; Gaziantep Eta Yetkili Destek Noktası; Gaziantep Eta Yetkili Eğitim Destek Merkezi; Gaziantep Logo Yazılım Bayi; Gaziantep Logo Go; Gaziantep Logo Lks2; Gaziantep Logo Tiger2; Casper Bilgisayar; Casper Neo; Casper Nirnava; Casper Server; EtaV8Sql; EtaSql; Eta7; Logo Lks2; Logo Go; Logo Start; Logo Tiger2; Gaziantep ZwCad Yetkili Bayi; ZwCad 2009; ZwCad 2010;

Arama

İçeriğe git

Eta Sql 1.18 Yenlikler

Ürünlerimiz > Eta > Eta Sql

ETA:V.8-SQL 8.18 ve ETA:SQL 1.18 İLE SAHİP OLDUĞUNUZ ÖZELLİKLERDEN BAZILARI


Aşağıdaki yenilikler 29 Aralık 2009 tarihi itibari ile ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 52 adet maddeyi kapsamaktadır.

Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.18 ve ETA:SQL 1.18?e yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.


BANKA

BANKADAN GELEN EKSTRE HAREKETLERİNİN TOPLU OLARAK BANKA FİŞİNE AKTARIMI
Bankalar tarafından oluşturulmuş hesap hareketlerine ait Excel dosyalarının Banka fişlerine aktarılabilmesi için Veri Aktarma modülüne Servis/Banka Dosyasından Fişe Transfer Tanımı ekranı eklendi. Bu bölümden yapılan çeşitli bankalara ait *.fbt uzantılı tanım dizayn dosyalarına göre muhasebe, banka ve cari fişleri üzerinde Banka Dosyasından Fişe Transfer işlemi sağlandı.

BANKA KREDİ KART VİRMAN İŞLEMLERİNDE İPTAL İŞLEMİ
Banka virman fişleri üzerinde Kredi Kartları (POS) Hesabından Virman İşlemi yapılırken ilgili POS hesabına ait alacak hareketi toplamlarının borç toplamlarından düşülerek hesaplama yapılması sağlandı. Ayrıca ekrana yeni eklenen İptal Hareketleri İşleme Katma parametresi sayesinde POS hesabına ait Ödendi sahası ?3-İptal? olan hareketlerin hesaplamalara dahil edilip edilmemesi sağlandı.

BANKA FİŞ KALEMLERİNDE VİRMAN HESAP BİLGİLERİ
Banka fiş kalemlerine havale/eft yapan/yapılan hesaba ait virman bilgisi kolonları (39-48) eklendi.

BANKA FİŞ KALEMLERİNDE İŞLEM TARİHİ
Banka fiş kalemlerine işlem tarihi kolonu eklenerek toplu fiş girişi imkanı sağlandı.

MAKBUZ DÖKÜMLERİNİN GRAFİK DİZAYNLI OLARAK BASTIRILABİLMESİ
Cari, Kasa ve Banka modüllerine ait fiş ve makbuz dizayn dosyalarının grafikli olarak dökülebilmesi için ?_grf? ibaresi eklenmiş yeni dosya adları ile dizaynlar oluşturuldu.

BORDRO

SAHALARIN FORMÜL İÇERİSİNDE KULLANILABİLMESİ
Özel tanımlı rapor ve özel tanımlı icmalde tipi tamsayı olan sahaların formül içerisinde kullanılabilmesi sağlandı.

ÇOKLU PUANTAJ HESAPLAMADA PUANTAJ DETAYI SAYFASI
Çoklu puantaja Puantaj Detayı sayfası eklendi. Puantaj Detayları taşınsın mı seçeneği işaretlenirse puantaj detaylarının verilen aralıktaki personele kaydedilmesi sağlandı.

YENİ İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRİMİ EDT DÖKÜM DİZAYNI
Yeni işten ayrılış (SGK) dizaynında bulunan ve daha önce programda tanımlı olmayan veya dizaynda farklı şekilde tanımlanan sahaların düzenlemesi yapıldı. Dizayn ekranına ve dizayna son iki aya ait işe giriş tarihleri ve dizaynda dökülmesi gereken diğer sahalar eklendi.

Yeni eklenen sahalar 556 işe giriş tarihi son ay, 557 işe giriş tarihi önceki ay, 558 506-G.20.M, 559 ücret yüzde usulü.Yeni eklenen dizayn adı bor_sgkisaybil2.edt

PUANTAJ DETAYI EKRANINDA 31 GÜN ÇEKEN AYLARLA İLGİLİ DÜZENLEME
Günlük asgari ücret uygulaması varsa puantaj mesai tanımlarına taşımada gün hesaplaması 31 gün olan aylarda mesai tanımlarına tam çalışılan gün kadar yazılması sağlandı.

PUANTAJ DETAYINDA ÇALIŞILMAYAN GÜN SEÇENEĞİ
Bordro puantaj detayı tip seçeneklerine 17- Çalışmıyor seçeneği eklendi. Bordro puantaj cetveli dökümünde 17-Çalışmıyor işaretli ise günün boş bırakılması, 4-Ücretsiz izin işaretli ise izinli (?İz?) dökülmesi sağlandı.

BORDRO ÖZEL TANIMLI RAPOR VE ÖZEL TANIMLI İCMALDE YENİ SAHALAR
Bordro modülündeki ihbar tazminatı ve bankalarla ilgili sahalar özel tanımlı icmal ve özel tanımlı rapor seçeneklerine eklendi.

Yeni eklenen özel tanımlı rapor sahaları:
[452] İ.T.Eklenti adı 1
[453] İ.T. Eklenti 1 yıllık tutarı
[454] İ.T.Eklenti adı 2
[455] İ.T. Eklenti 2 yıllık tutarı
[456] İ.T.Eklenti adı 3
[457] İ.T. Eklenti 3 yıllık tutarı
[458] İ.T.Eklenti adı 4
[459] İ.T. Eklenti 4 yıllık tutarı
[460] İ.T.Eklenti adı 5
[461] İ.T. Eklenti 5 yıllık tutarı
[462] Banka Kodu
[463] Şube Kodu
[464] Hesap No
[465] IBAN No


Yeni eklenen kullanıcı tanımlı icmal sahaları:
466 İ.T. Eklenti Adı 1 467 İ.T. Eklenti Yıllık Tutar 1
468 İ.T. Eklenti Adı 2 469 İ.T. Eklenti Yıllık Tutar 2
470 İ.T. Eklenti Adı 3 471 İ.T. Eklenti Yıllık Tutar 3
472 İ.T. Eklenti Adı 4 473 İ.T. Eklenti Yıllık Tutar 4
474 İ.T. Eklenti Adı 5 475 İ.T. Eklenti Yıllık Tutar 5

476 Banka Kodu 477 Şube Kodu

478 Hesap No 479 IBAN NoBORDRO AYLIK BİLDİRGE VE E-BİLDİRGE 5921 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK
E-Bildirge ve Aylık bildirgede 5921 sayılı kanuna tabi personelde kanun numarası ay içinde değişiği zaman diğer kanun noya göre döküm alınması sağlandı.

BORDRO PERSONEL KARTINDA BANKA BİLGİLERİ İLE İLGİLİ SAHALAR
Bordro Personel kartına Banka Kodu, Şube Kodu, Hesap No ve IBAN sahaları eklendi.

PERSONEL BAZINDA BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU
Personel sicil kartına Personel net ödenen muhasebe kodu eklendi. Bordro parametrelerine ?Detaylı Muhasebe Kaydı(Personel Net ödenen Kodunu karttan al) seçeneği eklendi. Bu parametre işaretlenirse her bir personelin Net ödenen muhasebe kodu karttan alınacak ve her bir personelin net ücreti ayrı ayrı muhasebe fişine kaydedilecek. Bordro parametrelerine ?Personel Nakit ödeme Karşı kapama fişi oluşturulacak mı? seçeneği eklendi. Bu parametre işaretlenirse entegrasyon sırasında net ödenen tutarlar yeni bir fişte kapatılabilecek. Parametreye eklenen ?Karşı nakit kapama muhasebe kodu? ile kapanan ödeme toplamın hangi hesaba gideceği belirtilecek.

BORDRO PUANTAJ DETAYINDA EK ?OTOMATİK DOLDUR? TUŞU
Puantaj detayına otomatik doldur tuşu eklendi. Bu tuşa basılırsa otomatik olarak haftasonlarını da dikkate alarak mesai tip ve saatleri puantaj detayı gridine eklendi.

CARİ

MUTABAKAT MEKTUBU DİZAYNINA AYLIK BA/BS TUTAR KODLARININ EKLENMESİ
Cari mutabakat mektubu dizaynına aylık BA/BS tutarlarını döktürecek kodlar eklendi. Dizayn dosyalarında kullanılacak kodlar aşağıda verilmiştir:

Başlık Tutar Adet
Yıllık Alış 310 311
Yıllık Satış 312 313
Aylık Alış 314 315
Aylık Satış 316 317

SAHA BOYLARINDA NET FİYAT SAHASI
Cari Raporlar/Hareket Raporları/Stoklu Ekstre Raporundaki F3-Saha Boyları’na “Net Fiyat” sahası eklendi.

ÇALIŞMAMIŞ CARİ KARTLARIN TOPLU SİLİNMESİ
Çalışmamış cari kartların programın içerisinden toplu olarak silinmesi sağlandı.

MAKBUZ DÖKÜMLERİNİN GRAFİK DİZAYNLI OLARAK BASTIRILABİLMESİ
Cari, Kasa ve Banka modüllerine ait fiş ve makbuz dizayn dosyalarının grafikli olarak dökülebilmesi için ?_grf? ibaresi eklenmiş yeni dosya adları ile dizaynlar oluşturuldu.

DEMİRBAŞ

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ
Demirbaş kart giriş ekranında amortisman oran girişi sahasına eklenen tuşa basıldığında gelen Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı “Amortisman Oranları Listesi”nden seçim yapılabilmesi sağlandı.


FATURA

GENEL İNDİRİM VE MASRAFTA ORAN HESAPLANMASI
Fatura, İrsaliye ve Sipariş modüllerinde genel indirim ve masraf gridlerinin tutar sahasında değer girildikten sonra oran sahasında * tuşuna basılarak oranın hesaplanması sağlandı.


GENEL

DÖVİZ KURLARININ BULUNMASI
Belirtilen tarihte döviz kuru bulunamadı ise 7 gün öncesine kadar geriye gidilerek kur değerinin bulunması sağlandı. İnternet üzerinden kur güncelleme işleminde de aynı yöntemin çalışması sağlandı.

İRSALİYE

GENEL İNDİRİM VE MASRAFTA ORAN HESAPLANMASI
Fatura, İrsaliye ve Sipariş modüllerinde genel indirim ve masraf gridlerinin tutar sahasında değer girildikten sonra oran sahasında * tuşuna basılarak oranın hesaplanması sağlandı.

KASA

MAKBUZ DÖKÜMLERİNİN GRAFİK DİZAYNLI OLARAK BASTIRILABİLMESİ
Cari, Kasa ve Banka modüllerine ait fiş ve makbuz dizayn dosyalarının grafikli olarak dökülebilmesi için ?_grf? ibaresi eklenmiş yeni dosya adları ile dizaynlar oluşturuldu.

MUHASEBE

BA/BS FORMLARININ EXCEL’E AKTARILMASI
Tekli ve Toplu BA/BS Formu ekranlarında ilgili bilginin Excel’e aktarılması şeklinde programda değişiklik yapıldı.

BA/BS KODU HESAP PLANINDA YOKSA UYARMA
Muhasebe fişinde, BA/BS kod alanına yazılan kod hesap planında yoksa uyarı vermesi sağlandı.

FİŞ GİRİŞİ SIRASINDA KALEM AÇIKLAMALARININ BİR LİSTEDEN SEÇİLEBİLMESİ
Genel Açıklamalar için Sistem modülü servis kısmına ve şirkete özel açıklamalar için her şirkette muhasebe modülü servis kısmına açıklamaların girileceği birer form eklendi. Bu formlardaki Açıklama sahalarına kullanıcı en çok kullandığı açlıklamaları kaydeder, fiş girişi sırasında açıklama kolonunda çıkan butona basarak bu açıklamaları listeler, gerekirse ekranda bulunan sahaya istediği ibareyi yazarak açıklama listesini daraltır, sonra seçim yaparak bu ekranda bulunan açıklamayı ekrana taşır. Listede olmayan yeni bir açıklamayı da ekrandan bulunan Ekle butonuna basarak listeye ekleyebilir.

BANKADAN GELEN EKSTRE HAREKETLERİNİN TOPLU OLARAK BANKA FİŞİNE AKTARIMI
Bankalar tarafından oluşturulmuş hesap hareketlerine ait Excel dosyalarının muhasebe fişlerine aktarılabilmesi için Veri Aktarma modülüne Servis/Banka Dosyasından Fişe Transfer Tanımı ekranı eklendi. Bu bölümden yapılan çeşitli bankalara ait *.fbt uzantılı tanım dizayn dosyalarına göre muhasebe fişi üzerinde Banka Dosyasından Fişe Transfer işlemi sağlandı.

FİŞ GİRİŞİ SIRASINDA AÇIKLAMA SAHASINDA VERİ OLMAMASI DURUMUNDA KULLANICININ UYARILMASI
Muhasebe modülü servis/parametreler kısmında bulunan Fiş parametreleri grubuna ?Boş Açıklama Kontrolü? parametresi eklendi, bu parametre yardımıyla fiş girişi sırasında boş açıklamaya izin verilmez veya kullanıcı uyarılarak izin verilir.

ESKİ FİŞE GİRERKEN FİŞ KALEM BİLGİLERİNE GÖRE ARAMA
Muhasebe modülünde eski fişe girerken ekrana gelen arama kıstaslarına ?EVRAK NO?, ?EVRAK TARİHİ?, ?TUTAR? ve ?ÖZEL KOD? sahaları eklendi. Böylece arama kıstaslarına hareket veriler de eklenmiş oldu.

FİŞ GİRİŞİ SIRASINDA HESAP KODUNUN HIZLI SEÇİLEBİLMESİ
Fiş girişi sırasında Hesap Kodu sahasındayken ve bu saha boşsa herhangi bir rakam veya karakter tuşuna basıldığında ekrana yeni bir form açılır. Bu form iki hesap kodu ve hesap ünvanı şeklinde iki ayrı kısımdan oluşmaktadır. Kullanıcı eğer herhangi bir rakam (0-9 arası) tuşuna bastıysa formun sol tarafı (hesap kodu) çalışmaya başlar, kullanıcı rakam yazmaya devam ederek listeyi daraltarak hesap kodu seçer. Hesap Planında olmayan bir hesap kodu yazılıp Enter tuşuna basıldığında yeni hesap açma formu ekrana gelir. Kullanıcı eğer rakam dışı bir karakter basarak forma girerse formun sağ tarafı (hesap ünvanı) çalışmaya başlar, kullanıcı tuşlara basmaya devam ederek listeyi daraltır, sonra istediği hesabı seçer.

FİŞ GİRİŞİ SIRASINDA AÇIKLAMA KOPYALAMA
Muhasebe modülünde fiş girişi sırasında fişte açıklama kolonuna girilmiş olan verilerden herhangi bir tanesini seçebilmek amacıyla programda değişiklik yapıldı. Açıklama kolonunda **abc şeklinde herhangi bir ibare yazılırsa (abc: boş olabilir veya herhangi bir boyda karakter dizisi) program içinde abc geçen açıklama verierini ekranda listeler, kullanıcı listeden seçim yapabilir veya listede olmayan yeni bir ibareyi veri giriş kutusuna yazarak enter tuşuna basabilir. Bu durumda bu veri açıklama sahasına kopyalanır. Açıklama kolonunda abc girilmeden sadece ** şeklinde ibare yazılırsa fişte girilmiş olan tüm açıklamalar listelenir. *nnn şeklinde sadece tek yılıdızdan sonra nnn şeklinde nümerik bir bilgi girilirse(nnn:1 ile fişteki satır sayısı arasında bir sayı) program belirtilen satırda yazılı olan açıklamayı doğrudan ekrana taşır.

FİŞ KALEMLERİNDE EVRAK TARİHİ KOLONU
Muhasebe fiş girişi sırasında fiş kalem satırlarına Evrak Tarihi kolonu eklendi. Bu sahaya alınan/verilen evrağın orijinal düzenlenme tarihi yazılır. Örneğin 18/10/2009 tarihli bir fatura 22/10/2009 tarihinde kaydedilen bir fişe işleniyorsa evrak tarihi sahasına 18/10/2009 yazılır. Servis modülü Muhasebe Genel Parametreler kısmına eklenen ?Geçersiz Evrak Tarihi? parametresi ve Muhasebe modülü Muhasebe Fiş Tip Tanımlamaları ekranında her fiş tipi için ayrı ayrı tanımlanan ?Geçmiş İşlem Gün? parametreleri kullanılarak evrak tarihi sahasındaki bilginin fiş tarihinden en fazla kaç gün öncesine girilebileceği belirlenir. Muhtelif raporlarda bu bilgiyi kullanacak şekilde programda değişiklikler yapıldı.

MUHASEBE FİŞ GİRİŞİNDE YAZDIRMA TUŞLARI
Muhasebe fiş girişi sırasında F5 tuşuna basıldığında gelen muavin döküm formu altında bulunan tuşlara Yazdirma ile ilgili bir grup tuş eklendi. Bu tuş yardımıyla ekranda bulunan muavin döküm yazıcıdan yazdırılabilmekte veya Excel tablosu şeklinde dosyaya atılabilmektedir. Yazdırma işlemi öncesinde Saha Boyları seçeneği ile döküme çıkacak sahalar belirlenebilir. Bu sahalar ayrıca muavin döküm sırasında da kullanılabilir. Böylelikle ekrana hangi sahaların çıkacağı ve bunların sıralaması belirlenebilir. Ayrıca bu formun pozisyon ve konumunun kullanıcının bıraktığı şekilde çıkması sağlandı.

MUHASEBE MODÜLÜNE ENTEGRE KAYIT YAPILIRKEN HAREKET TARİHİ AKTARIMI
Diğer modüllerden Muhasebe modülüne entegre bağlantı yapılırken muhasebe fiş kalemlerine yeni eklenen evrak tarihinin de taşınması sağlandı.

FİŞ BİRLEŞTİRMEDE AYNI EVRAK TARİHİ OLAN SATIRLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ
Muhasebe fiş birleştirmeye Farklı evrak tarihlerini birleştir seçeneği eklendi. Eğer hesapları birleştir seçeneği işaretli ise bu seçenek işaretlendiği zaman farklı evrak tarihleri dikkate alınmadan hesaplar birleştiriliyor ve birleşen satıra evrak tarihi olarak fişin tarihi yazılıyor, seçenek işaretli değilse farklı evrak tarihleri olan satırlar, hesaplar aynı olsa bile birleştirilmiyor fakat aynı evrak tarihleri olan satırlar hesaplar da aynı ise birleştiriliyor. Ayrıca fiş birleştirme sırasında birleşen fiş kalemlerinde evrak tarihi yoksa fişin tarihinin evrak tarihine yazılması sağlandı.

MUHASEBE IV

YENİ DETAY RAPORLARI
Beyannameler/Bildirimler/BS Mal ve Hizmet Satışları ve Beyannameler/ Bildirimler/BA Mal ve Hizmet Alımları bölümleri altında detay raporları eklendi. Bu raporlar ile BA/BS bildirimlerinde alınan toplam değerlere ilişkin ayrıntı alınabilir ve ilgili hesaplar ile mutabakat yapılabilir.

CARİ KARTINDA BA/BS GRUP KODU
Muhasebe-IV servis/parametreler kısmında ilk sayfaya ?Cari Özel Kart No?ya göre Gruplama/ Gruplama Yap? parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse program en fazla 10 karta kadar olmak kaydıyla birden fazla cari kartı Cari Kart Özel Kart No sahasında bulunan parametreye göre gruplar ve değerleri toplayarak işlem yapar. Tüm kısıtlamalar toplam değerler üzerinden hesaplanır.

AYLIK LİMİTİN ÜZERİNDEKİ CARİ KART BİLGİLERİNİN KULLANILMASI
Muhasebe-IV modülü Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler kısmında bulunan Satış/İşlem Parametreleri ekranlarında girilen ve 8000 TL?lik aylık limitin üzerinde bile olsalar ?Diğer Mal ve Hizmetler? başlığı altına toplanacak olan hesaplar/ek cari kartlar bilgilerinin girildiği sahalar, Faturalardan bilgi çekildiği zaman cari kartları için uygulanacak şekilde programda düzenleme yapıldı.

RAPORLAR

FORM DİZAYNINDA SAHALARIN SEÇİLEBİLMESİ
Raporlar modülünde Özel Tanımlı Raporlarda, Form dizaynında düzen kutusunda Cari Kart,Özel Kod, Depo, Parti, Cari/Stok Grup, Hizmet, Muhasebe Hesap Planı sahalarının seçilebilmesi sağlandı.

SİPARİŞ

GENEL İNDİRİM VE MASRAFTA ORAN HESAPLANMASI
Fatura, İrsaliye ve Sipariş modüllerinde genel indirim ve masraf gridlerinin tutar sahasında değer girildikten sonra oran sahasında * tuşuna basılarak oranın hesaplanması sağlandı.

SİPARİŞ STOK/DEPO DAĞILIMLI KARŞILAMA LİSTESİ RAPORU
Rapor kriterlerine ?Sipariş Gerekenler? ve ?Sipariş Gerekmeyenler? flagları eklendi.

SİPARİŞ KARŞILAMA LİSTESİ/STOK KARŞILAMA LİSTESİ RAPORU
Rapor kriterlerine ?Depo Kodu? sahası eklenerek raporun depo bazlı alınabilmesi sağlandı. Eğer Depo Kodu sahasında depo kodu belirtilmiş ise rapor depo bazlı çalışıyor ve rapor başlığının yanında Depo Kodu görüntüleniyor.

ÜRETİM

HİZMET KARTINDAKİ FİYATIN REÇETEYE * TUŞU İLE TAŞINMASI
Üretim modülünde Hizmet kartının fiyatının reçeteye * tuşu ile taşınması sağlandı.

SİSTEM YÖNETİMİ

GELECEK YILA AİT VADELİ HAREKETLERİN DEVİR İŞLEMLERİNDE YENİ ŞİRKETE AKTARILMASI
Yeni Döneme Devir İşlemi yapılırken banka kartlarının devir işlemi esnasında gelecek dönem vadeli banka POS hareketlerinin devir fişine aktarılması sağlandı. Bu işlem yapılırken banka kartının devir rakamı vadeli POS Hareketlerinin toplamı düşülmüş olarak işlenir, ayrıca POS hareketleri oluşturulur.

Not: Bir kartın POS hesabı olarak işleme alınabilmesi için banka kartı üzerinde Takas Hesap Kodu sahasında bir banka kodu tanımlanmış olması gerekmektedir. Takas Hesap Kodu boş olan banka POS hesap kartları için vadeli POS hareketlerinin aktarım işlemi yapılmaz.

GEÇMİŞ YIL DEĞERLERİNİN ALINACAĞI ŞİRKET BİLGİSİNİN YILLIK DEVİR YAPILDIĞINDA AKTARILMASI
Muhasebe modülünde karşılaştırmalı bilanço ve gelir tablosu alınabilmesi için muhasebe genel parametrelerinde geçmiş yıl değerlerinin alınacağı şirket bilgisi alanının yıllık devir sırasında yeni şirkete aktarılması sağlandı.

XML DOSYALARININ TOPLU AKTARIMI
EtaSqlSys modülünde servis kısmına ?Dosyadan Tabloya Toplu Değer Aktarma? başlığı altında Muhasebe-İşletme-Kasa modüllerinde XML dosyalarından Cambaz Tablolarına, Bordro Modülünde ise XML dosyalarından Kullanıcı Tanımlı Raporlar Tablolarına toplu halde değer aktarılması sağlandı.

YILLIK ÇALIŞMA VE TATİL GÜNLERİNİN TABLOSU
Sistem modülüne Ortak Tanımlar\Yıllık çalışma ve tatil günleri tanımları ekranı eklendi. Her yıl için haftanın çalışma günleri, resmi tatil günleri, bayram günleri ve diğer tatil günlerinin tanımlanması sağlandı. Vadeli hareketlerde vade tarihinin takvim günü yerine iş günü üzerinden hesaplanması gerektiğinde bu tablodaki bilgilerin kullanılması sağlandı.

STOK II

ÇIKIŞ İŞLEMLERİNDE RENK/BEDEN SEÇİMİ PARAMETRESİ
Stok-II Genel Parametreleri ekranına Çıkış İşlemlerinde Renk/Beden Seçimi parametresi ilave edildi. Stok, Fatura, İrsaliye ve Sipariş çıkış/satış işlemlerinde renk/beden seçimi yapılırken; parametre ?1-Sadece Karta Ait Renk/Beden Kodları? olarak seçilmişse sadece ilgili stok kartına ait renk/beden kodları listelenir, parametre ?2-Tüm Renk/Beden Kodları? olarak seçilmişse sistemde kayıtlı tüm renk/beden kodları listelenir.

ŞİRKET BİLGİLERİ

BANKA HESAP KARTINDA KART TİPİNE BAĞLI TANIM İMKANI
Banka hesap kartı ekranına POS Komisyon Bilgileri eklenerek banka ile işyeri arasındaki sözleşmeye göre belirtilen komisyon ve bloke günlerinin banka kart tipine(Kendi/Diğer/Yurt Dışı/Atm/Puan) bağlı olarak detaylı bir şekilde tanımlanması sağlandı. Tahsilat Detayları Girişinde ödeme işlemi kart ile yapılıyorsa belirtilen kart tipine bağlı banka POS hesabının komisyon bilgilerine göre gerekl hesaplamaların yapılması sağlandı.

Not: Daha önce Sistem modülü içerisinde yer alan ve Tahsilat Detay Girişi ekranında kullanılan ödeme tiplerinin tanımlandığı Ödeme Tip Tanımları ekranı Şirket Bilgileri modülü içerisine alınarak ödeme tiplerinin şirket bazında tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Kullanılmakta olan ödeme tiplerinin bir defaya mahsus olmak üzere ve şirket bazında bu ekrandan tanımlanması gerekmektedir. Ödeme tipleri, mevcut özel kod kullanım mantığına ilave olarak artık işyeri kodu bazında da kullanılabilecektir.

Daha önce bankalara ait ödeme tiplerinin tek çekimli işlemlerinde kullanılan Bloke Gün ve Komisyon Oranı sahaları banka hesap kartı ekranına yeni eklenen POS Komisyon Bilgileri sayfasında tanımlanacak olup bu ekrandan kullanımı kaldırılmıştır.

TRANSFER

İNTER POS KASALARINA TRANSFERDE KASA SAYISI KADAR MESAJ DOSYASI OLUŞTURULMASI
Transfer modülü içerisindeki Transfer/POS Bağlantısı/Stok Kart Transferi ekranına; Kasa Sayısı, Mesaj Dosyasının Oluşturulacağı Dizin ve Mesaj Dosya Adı sahaları ilave edildi. Transfer işlemi yapılırken belirtilen kasa sayısı kadar mesaj dosyasının ilgili dizinde oluşturulması sağlandı. Oluşturulan mesaj dosyasının içeriği Transfer Genel Parametreleri ekranına eklenen Mesaj Dosya İçeriği sahası sayesinde değiştirilebilir.

Ana Sayfa | Ürünlerimiz | Hizmetlerimiz | Hakkımızda | Site Haritası


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön